English version
 
 


 
De fijnmechanica is het uitgesproken werkgebied waarop Normex al dertig jaar excelleert, om precies te zijn sinds 1974. Normex heeft daarbij naam gemaakt door de wijze waarop ze telkens weer in staat is gebleken om de grenzen van het technisch haalbare te verleggen.

Vooral waar het de gevraagde nauwkeurigheid betreft en de minuscule afmetingen van de producten die bewerkt kunnen worden. Een repeteernauwkeurigheid beneden ±1 µm is niet ongebruikelijk bij Normex. Wat betreft de productafmetingen speelt een belangrijk deel van de activiteiten zich af rond diameters beneden 3 mm, met als uiterste ondergrens 0,1 mm.

Om dit te kunnen realiseren worden hoge eisen gesteld aan zowel het machinepark als het vakmanschap van de medewerkers. Binnen de werkplaats domineert de slijptechniek (vlak-, rond-, binnen-, centerloos- en profielslijpen), aangevuld met bewerkingstechnieken als draaien, frezen, honen en vonkverspanen. Normex behoort bovendien tot de pioniers op het gebied van laserlassen, een techniek die past in het streven om afzonderlijke componenten te kunnen assembleren tot zo compleet mogelijke modules en apparaten. Zo zijn we in staat om opdrachtgevers het maximum aan toegevoegde waarde te bieden. Ons streven is om het hele traject van zagen tot inpakken optimaal te beheersen.
Naast het vervaardigen van al dan niet samengestelde producten speelt Normex ook nadrukkelijk mee in het ontwerptraject naar nieuwe producten.
Met name in het hoogwaardige marktsegment waar extra eisen worden gesteld aan nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van producten. Het is telkens weer een uitdaging om, samen met de klant, oplossingen te zoeken voor problemen die niet in het boekje staan. Zonodig neemt Normex het hele ontwerpproces voor haar rekening.

Het niveau waarop Normex opereert stelt niet alleen hoge eisen aan machines, maar zoals gezegd ook aan het vakmanschap, de creativiteit en de betrokkenheid van de medewerkers. Om op het hoogste niveau te kunnen functioneren krijgen medewerkers een gedegen specialistische opleiding, die grotendeels in eigen huis wordt verzorgd. Want vakmanschap maakt het verschil, zeker op het niveau waarop Normex zich beweegt.

Normex telt momenteel tien medewerkers en is ISO 9001/2000 gecertificeerd. Om zo goed mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de specifieke wensen binnen de verschillende marktsectoren zijn de activiteiten opgesplitst in Normex Fijnmechanische Industrie en Normex Medical.Bekijk een filmpje van het bedrijf
Neem contact met ons op
 
 
Overzicht machinepark
Om aan de bijzondere eisen qua nauwkeurigheid en productformaat te kunnen voldoen beschikt Normex over een adequaat machinepark. Bekijk hier de verschillende machines.
 
Verschillende producten
Bekijk hier enkele voorbeelden van een aantal producten zoals die door Normex Medical het afgelopen jaar zijn gerealiseerd voor haar opdrachtgevers.
.
Download de Normex folder in .PDF formaat
De folder van Normex is ook te downloaden. Het formaat van de folder is 1 mb en is te openen met Acrobat reader. Zo kunt u nodig de folder zelf afdrukken.Niets van deze site mag zonder toestemming vooraf worden gebruik door derden.

Normex is een geregistreerde naam. Copyright © Normex Fijn Mechanische Industrie B.V. | Normex Medical B.V.